Az ifjúságsegítés rangjáért - TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002
Gyengénlátó Változat

AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐ KÉPZÉS INTERPROFESSZIONÁLIS FEJLESZTÉSE

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A projekt összköltsége: 40.498.818 Ft (100%-os támogatási intenzitás)

Időtartama: 2010. július 1 – 2012. április 30.

Projektmenedzsment:

 • Dr. Horváth Ágnes, projektvezető (Kecskeméti Főiskola)
 • Letenyeiné Mráz Márta, szakmai vezető (Mobilitás)
 • Földesi Gabriella, gazdasági vezető (Kecskeméti Főiskola)

Konzorciumi tagok:

 • Kecskeméti Főiskola (vezető) (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)
 • Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)
 • Magyar Pedagógiai Társaság (1052 Budapest Petőfi S. u.)

 

Együttműködő partnerek:

 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző kar - Budapest
 • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – Debrecen
 • Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Andragógiai Intézet – Szombathely

A projekt célja:

A projekt célja az ifjúságsegítő felsőfokú szakképesítés megújítása, egyúttal interprofesszionális képzéssé fejlesztése a pedagógus- és ifjúságsegítő képzések határterületein.

Főbb tevékenységek:

 • A hazai és nemzetközi képzési gyakorlat áttekintése (kutatás)
 • 30-60 órás programokra épülő tanterv kidolgozása
 • A tantervekhez kapcsolódó tananyagok kidolgozása
 • Képzők képzése a tantervek, tananyagok alkalmazására
 • Szakmai gyakorlatok vezetőinek képzése
 • Regionális szakmai fórumok szervezése
 • Szakmai műhely működtetése a képző intézmények szakemberei számára
 • Konferenciák szervezése

Tantervek, tananyagok(munkahipotézis):

 • Nemformális tanulás
 • Emberi jogok – gyermeki jogok
 • Ifjúsági munka
 • Tanácsadás az ifjúsági munkában
 • Közösségfejlesztés az ifjúság körében
 • Oktatás és ifjúság az EU-ban
 • Önkéntesség
 • Prevenció (drog- és bűnmegelőzés)
 • Munkaerő-piaci ismeretek és pályaorientáció
 • Romológia
 • Animáció
 • Egészségfejlesztés

Várható erdemények:

 • Az interprofesszionális humán szolgáltatások nyújtására alkalmas szakemberek komplex képzési programja
 • A pedagógusképzésben és az ifjúságsegítő szakképzésben egyaránt alkalmazható speciális kompetenciák fejlesztése
 • A meglévő (moduláris rendszerű) ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés fejlesztése
 • Egyes pedagógiai alapképzések és határterületen folytatott egyéb szociális és humán szakok, szakirányok és képzések interprofesszionalitásának erősítése
 • Az ifjúsággal foglalkozó szakmákhoz kapcsolódó képzések továbbfejlesztése
 • Az ifjúságsegítő szakképesítéssel rendelkezők munkaerő-piaci esélyeinek növekedése
 • Az ifjúságsegítő képzés továbbfejlesztése


A projekt honlapja: http://ifiped.kefo.hu/ - http://ifiped.uni-pae.hu

További információ: